อัตราค่าบริการ

การบริการดูแลของเรามีทั้ง

แบบ  รายเดือน

แบบ  รายสัปดาห์ 
 
อัตราค่าบริการ ติดต่อสอบถามที่

089-491-4473 หรือ 089-479-0057

ตลอด 24 ชั่วโมง

สิ่งที่ผู้รับบริการได้รับ

-การดูแลตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง

-บริการการดูแลช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน ต่างๆ

-ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย-จิตใจ

-จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

-ทำความสะอาดของใช้สวนตัว เช่น

  เสื้อผ้า-เครื่องนุ่งห่มและอื่นๆ

-ได้รับบริการกายภาพบำบัดเบื้องต้น

-บริการในเรื่องอาหาร ทั้ง3มื้อ และ อาหารว่าง

-ผู้ที่ให้อาหารทางสายยาง วันละ 4-5มื้อ หรือ ตามแพทย์กำหนด

-จัดไห้มีกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ

-บริการพาไปตรวจตามแพทย์นัด(ญาติเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย)

-ห้องพัก พร้อม พัดลม เครื่องปรับอากาศ

-ห้องน้ำ  พร้อม น้ำอุ่น – น้ำเย็น

-ควบคุมการทำงานด้วยกล่องวงจรปิด

-และอื่นๆตามความเหมาะสม

สิ่งที่ไม่รวมในค่าบริการ

-ค่าบริการทางการแพทย์
 
-ค่ายาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

-อาหารเสริมพิเศษตามแพทย์สั่ง 
                                                                      
-ค่ารถรับ-ส่งและเจ้าหน้าที่พาไปตรวจตามแพทย์นัด***

-ค่าผ้ารองซับและผ้าอ้อมในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ **
 
-ของใช้ประจำวัน เช่น สบู่ แป้ง ยาสีฟันฯลฯ**     

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนเข้ารับบริการ

1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับบริการและของญาติผู้รับผิดชอบ*
 
2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับบริการและญาติผู้รับผิดชอบ
 
3.สำเนาหรือบัตรการใช้สิทธิการรักษา
 
4.ยาและเวชภัณฑ์ของผู้รับบริการ
 
5.ประวัติการรักษา(ถ้ามี )
 
 หมายเหตุ
* ญาติผู้รับผิดชอบต้องแจ้งอาการของผู้รับบริการอย่างแท้จริงเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการเอง
** ตามที่ตกลง แบบเหมาจ่าย หรือ แบบแยกจ่าย
*** ญาติผู้รับผิดชอบเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

 
 

 

 

ติดต่อสอบถาม

460 เลขที่ 460 ซ.พระราม2ที่60 ถ.พระราม2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

โทร. 02-416-2595,089-4914-473,097-031-0856

อีเมล. [email protected]

 

รับดูแลผู้ป่วยพระราม2

 

 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุพระราม2

 

 

 

 Copyright (c) 2006 by www good-nursinghome.com