ร่วมงานกับเรา

พยาบาลวิชาชีพประจำศูนย์

 - วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

 - มีทักษะในการ ประสานงาน และสื่อสารงาน เป็นอย่างดี

 - มีประสบการณ์การทำงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ผู้ช่วยพยาบาล (Practical Nurse)            จำนวน   3    อัตรา 

 - เพศหญิง

 - วุฒิมัธยมปีที่6 ผ่านอบรมผู้ช่วยพยาบาลจากสถาบันที่สภาการพยาบาลรับรอง

 - มีบุคลิกดี อัธยาศัยดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักบริการและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 - มีความรับผิดชอบสูง และมีใจรักงานบริการ

 - มีประสบการณ์การทำงานจากโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สูงอายุ (Nurse Aid) จำนวน  หลาย  อัตรา 

 - เพศหญิง

 - วุฒิมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ขึ้นไป
 
 - ผ่านการอบรมการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สูงอายุ อย่างน้อย 6 เดือน

 - มีประสบการณ์การทำงานจากโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

นักกายภาพบำบัด (full time หรือ part time)   จำนวน  1       อัตรา

-เพศชาย/หญิง

-วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวเนื่องกับกายภาพบำบัด

- มีประสบการณ์การทำงานจากโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ


 
 

 

 

ติดต่อสอบถาม

460 เลขที่ 460 ซ.พระราม2ที่60 ถ.พระราม2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

โทร. 02-416-2595,089-4914-473,097-031-0856

อีเมล. [email protected]

 

รับดูแลผู้ป่วยพระราม2

 

 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุพระราม2

 

 

 

 Copyright (c) 2006 by www good-nursinghome.com