089-491-4473    089-479-0057    02-416-2595    ID:0894914437   กู๊ดเนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยพักฟื้น

 

 

 
    
 เกี่ยวกับเรา

..........กาลเวลาเปลี่ยน วิถีชีวิต  ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง....... การบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยสูงอายุระยะพักฟื้น ก็เฉกเช่นเดียวกัน ย่อมต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นในด้านร่างกายและจิตใจ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในสังคมไทยปัจจุบันนั้นมีวิถีชิวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก จากเดิมผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้นหรือบุคคลอันเป็นที่รักของท่าน จะมีบุตรหลานค่อยช่วยเหลือและดูแลทั้งในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น พาไปอาบน้ำ หุ่งหาอาหาร  ซักผ้า หรือ เวลาเจ็บป่วยก็จะพาไปพบแพทย์ และในเรื่องต่างๆอีกมากมาย  แต่มาบัดนี้วิถีชีวิตของสังคมไทยรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไปมาก  เราศูนย์บริการดูแลผู้สูงอาย กู๊ดเนอร์สซิ่งโฮม ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยมาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปให้กับสังคมรุ่นใหม่ โดยเราจะเป็นผู้ให้บริการการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยสูงอายุระยะพักฟื้น ด้วยทีมงานบริหารที่มีประสบการณ์กว่า15 ปี และเจ้าหน้าที่ที่บริการดูแลที่ผ่านการอบรม อย่างมืออาชีพ   ที่จะคอยบริการการดูแลแก่บุคคลอันเป็นที่รักยิ่งนั้น ด้วยความรัก ความอบอุ่น เปลียบเสมือนท่านได้อยู่บ้านของตนเอง ดังคำที่ทีมงานกู๊ดเนอร์สซิ่งโฮมได้ตั้งปณิธานว่า

         "เราจะทำหน้าที่แทนท่าน เพื่อ ความสุขของคนที่ท่านรัก"

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Copyright (c) 2006 by www good-nursinghome.com

กู๊ดเนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น เลขที่ 174/86-87 ซ.พระราม2ที่60 ถ.พระราม2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โทร.089-491-4473,089-479-0057,02-416-2595