089-491-4473    089-479-0057    02-416-2595    ID:0894914437   กู๊ดเนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยพักฟื้น

 

 

 
  
 บริการของ กู๊ดเนอร์สซิ่งโฮม
 

                    ให้บริการ การดูแล ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยระยะพักฟื้น  แบบอยู่ประจำ ตลอด 24 ชั่วโมง  โดยทีมงานมากประสบการณ์กว่า15ปีในด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น ท่านจึงมั่นใจว่าบุคคลอันเป็นที่รักของท่าน จะได้รับการดูแลที่ถูกสุขลักษณะอนามัยและให้การดูแลด้วยความรักความอบอุ่นแก่ท่าน

 
 การให้บริการดูแลแยกตามอาการ
 

-ให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้บางและไม่ได้เลย
-ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่เป็น อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นอัลไซเมอร์ ความจำเสื่อม-หลงลืม
-ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องให้อาหารทางสายยาง
-ให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้นที่เจาะคอและให้อาหารทางสายยาง
-ให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้นที่ต้อง ล้างไตตรงหน้าท้อง ใส่สายสวนปัสสาวะ  และที่เป็นแผลกดทับ
-ให้บริการดูแลผู้ที่ต้องการพักฟื้นหลังจากออกจากโรงพยาบาล
-และอื่นๆที่แพทย์ไม่ระบุว่าเป็นโรคติดต่อ

 
 สิ่งที่ผู้รับบริการจะได้รับ
 

-การดูแลตลอดระยะเวลา24ชั่วโมง
-บริการการดูแลช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน.
-ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย-จิตใจ
-จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
-บริการทำความสะอาดของใช้สวนตัว เช่น เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม
-ได้รับบริการทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น
-ได้รับบริการในเรื่องอาหาร ทั้ง3มื้อ และ อาหารว่าง
-สำหรับผู้ที่ให้อาหารทางสายยาง วันละ4-5มื้อ หรือ ตามแพทย์ที่ระบุ
-จัดไห้มีกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ
-ให้บริการพาไปตรวจตามแพทย์นัด(หากญาติไม่สะดวก)
-ห้องพัก พร้อม เครื่องปรับอากาศ
-ห้องน้ำ  พร้อม น้ำอุ่น – น้ำเย็น
-ควบคุมการทำงานด้วยกล่องวงจรปิด
-และอื่นๆตามความเหมาะสม

 
 เอกสารที่ต้องเตียมมาในวันเขารับบริการ
 
-สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับบริการและของญาติผู้รับผิดชอบ
-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับบริการและญาติผู้รับผิดชอบ
-สำเนาหรือบัตรการใช้สิทธิการรักษา
-ยาและเวชภัณฑ์ของผู้รับบริการ
-ของใช้สวนตัวของผู้รับบริการ(ถ้ามี)
-ประวัติการรักษา(ถ้ามี )
-พร้อมค่าใช้จ่ายล่วงหน้า1เดือน

หมายเหตุ
ญาติผู้รับผิดชอบต้องแจ้งอาการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง เพื่อ ประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการเอง

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Copyright (c) 2006 by www good-nursinghome.com

กู๊ดเนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น เลขที่ 174/86-87 ซ.พระราม2ที่60 ถ.พระราม2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โทร.089-491-4473,089-479-0057,02-416-2595