บริการของ กู๊ดเนอร์สซิ่งโฮม
 

                    กู๊ดเนอร์สซิ่งโฮมเป็นสถานให้บริการการดูแลและเลี้ยงดูแบบอยู่ประจำและรายอาทิตย์ รับดูแลผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยระยะพักฟื้น บริหารงานโดยทีมพยาบาลมากประสบการณ์กว่า15ปีในด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น ท่านจึงมั่นใจว่าบุคคลอันเป็นที่รักของท่าน จะได้รับการดูแลที่ถูกสุขลักษณะอนามัยและให้การดูแลด้วยความรักความอบอุ่นแก่ท่าน

 
 การให้บริการดูแลแยกตามอาการ
 

-ให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้บางและไม่ได้เลย
-ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่เป็น อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นอัลไซเมอร์ ความจำเสื่อม-หลงลืม
-ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องให้อาหารทางสายยาง
-ให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้นที่เจาะคอและให้อาหารทางสายยาง
-ให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้นที่ต้อง ล้างไตตรงหน้าท้อง ใส่สายสวนปัสสาวะและที่เป็นแผลกดทับ
-ให้บริการดูแลผู้ที่ต้องการพักฟื้นหลังจากออกจากโรงพยาบาล
-และอื่นๆที่แพทย์ไม่ระบุว่าเป็นโรคติดต่อ

 
 สิ่งที่ผู้รับบริการจะได้รับ
 

-การดูแลตลอดระยะเวลา24ชั่วโมง
-บริการการดูแลช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน.
-ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย-จิตใจ
-จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
-บริการทำความสะอาดของใช้สวนตัว เช่น เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม
-ได้รับบริการทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น
-ได้รับบริการในเรื่องอาหาร ทั้ง3มื้อ และ อาหารว่าง
-สำหรับผู้ที่ให้อาหารทางสายยาง วันละ4-5มื้อ หรือ ตามแพทย์ที่ระบุ
-จัดไห้มีกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ
-ให้บริการพาไปตรวจตามแพทย์นัด(หากญาติไม่สะดวก)
-ห้องพัก พร้อม เครื่องปรับอากาศ
-ห้องน้ำ  พร้อม น้ำอุ่น – น้ำเย็น
-ควบคุมการทำงานด้วยกล่องวงจรปิด

-และอื่นๆตามความเหมาะสม

 
 เอกสารที่ต้องเตียมมาในวันเขารับบริการ
 
-สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับบริการและของญาติผู้รับผิดชอบ
-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับบริการและญาติผู้รับผิดชอบ
-สำเนาหรือบัตรการใช้สิทธิการรักษา
-ยาและเวชภัณฑ์ของผู้รับบริการ
-ของใช้สวนตัวของผู้รับบริการ(ถ้ามี)
-ประวัติการรักษา(ถ้ามี )
-พร้อมค่าใช้จ่ายล่วงหน้า1เดือน

หมายเหตุ
ญาติผู้รับผิดชอบต้องแจ้งอาการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง เพื่อ ประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการเอง
 

 
 

 

 

ติดต่อสอบถาม

460 เลขที่ 460 ซ.พระราม2ที่60 ถ.พระราม2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

โทร. 02-416-2595,089-4914-473,097-031-0856

อีเมล. [email protected]

 

รับดูแลผู้ป่วยพระราม2

 

 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุพระราม2

 

 

 

 Copyright (c) 2006 by www good-nursinghome.com