089-491-4473 , 097-031-0856 , 02-416-2595 

             

 


 

 

  

 

                                กาลเวลาเปลี่ยน วิถีชีวิต  ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง การบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยสูงอายุระยะพักฟื้น ก็เฉกเช่นเดียวกัน ย่อมต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นในด้านร่างกายและจิตใจ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในสังคมไทยปัจจุบันนั้นมีวิถีชิวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก จากเดิมผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้นหรือบุคคลอันเป็นที่รักของท่าน จะมีบุตรหลานค่อยช่วยเหลือและดูแลทั้งในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น พาไปอาบน้ำ หุ่งหาอาหาร  ซักผ้า หรือ เวลาเจ็บป่วยก็จะพาไปพบแพทย์ และในเรื่องต่างๆอีกมากมาย  แต่มาบัดนี้วิถีชีวิตของสังคมไทยรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไปมาก  เราศูนย์บริการดูแลผู้สูงอาย กู๊ดเนอร์สซิ่งโฮม ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยมาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปให้กับสังคมรุ่นใหม่ โดยเราจะเป็นผู้ให้บริการการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยสูงอายุระยะพักฟื้น ด้วยทีมงานบริหารที่มีประสบการณ์กว่า15 ปี และเจ้าหน้าที่ที่บริการดูแลที่ผ่านการอบรม อย่างมืออาชีพ   ที่จะคอยบริการการดูแลแก่บุคคลอันเป็นที่รักยิ่งนั้น ด้วยความรัก ความอบอุ่น เปลียบเสมือนท่านได้อยู่บ้านของตนเอง ดังคำที่ทีมงานกู๊ดเนอร์สซิ่งโฮมได้ตั้งปณิธานว่า

         "เราจะทำหน้าที่แทนท่าน เพื่อ ความสุขของคนที่ท่านรัก" 

ศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น

รับดูแลเลี้ยงดู ผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น อัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ เบาหวาน อื่นๆ ที่ไม่มีภาวะติดต่อ แบบอยู่ประจำ


 

ทีมงานด้านบริการดูแล

ด้วยทีมงานที่ผ่านประสบการณ์กว่า15ปีทางด้านการดูแลผู้สูงอาย ผู้ป่วยระยะพักฟื้น


การให้การดูแลแบบองค์รวม

ให้บริการดูแล ตลอด  24 ชั่วโมง ควบคุมการทำงานด้วยกล่องวงจรปิดทุกห้อง ท่าน จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัย


สถานที่และการเดินทาง
การเดินทางมา สะดวก สถานที่ของเราสะอาด ปลอดภัย โล่งโปร่งสบายจึงทำให้ท่านอบอุ่นเสมือนอยู่บ้านตนเอง

 
 

 

สถานที่ของเรา

 

 
 

 

 

 

  

 

 

Copyright (c) 2006 by www good-nursinghome.com

ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น กู๊ดเนอร์สซิ่งโฮม  เลขที่ 460 ซ.พระราม2ที่60 ถ.พระราม2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โทร.089-491-4473,02-416-2595