089-491-4473    089-479-0057    02-416-2595    ID:0894914437   กู๊ดเนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยพักฟื้น

 

 

 
  
 

 

 

 

 

ศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น 

ทีมงานด้านบริการดูแล 

 ให้บริการการดูแลอย่างมืออาชีพ

 ด้านความปลอดภัย

 
รับบริการดูผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้นอัมพฤกษ์อัมพาต อัลไซเมอร์ เบาหวาน และอื่นๆแบบอยู่ประจำ
 

ด้วยทีมงานที่ผ่านประสบการณ์กว่า15ปีทางด้านการดูแลผู้สูงอาย ผู้ป่วยระยะพักฟื้น

 

การเดินทางมา สะดวก สถานที่ของเราสะอาด ปลอดภัย โล่งโปร่งสบายจึงทำให้ท่านอบอุ่นเสมือนอยู่บ้านตนเอง

 

ให้บริการดูแล  ตลอด  24 ชั่วโมงควบคุมการทำงานด้วยกล่องวงจรปิดทุกห้อง ท่าน จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัย

 

 

 

 

 
 

 
 

       กาลเวลาเปลี่ยน วิถีชีวิต  ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง การบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยสูงอายุระยะพักฟื้น ก็เฉกเช่นเดียวกัน ย่อมต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นในด้านร่างกายและจิตใจ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในสังคมไทยปัจจุบันนั้นมีวิถีชิวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก จากเดิมผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้นหรือบุคคลอันเป็นที่รักของท่าน จะมีบุตรหลานค่อยช่วยเหลือและดูแลทั้งในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น พาไปอาบน้ำ หุ่งหาอาหาร  ซักผ้า หรือ เวลาเจ็บป่วยก็จะพาไปพบแพทย์ และในเรื่องต่างๆอีกมากมาย  แต่มาบัดนี้วิถีชีวิตของสังคมไทยรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไปมาก  เราศูนย์บริการดูแลผู้สูงอาย กู๊ดเนอร์สซิ่งโฮม ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยมาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปให้กับสังคมรุ่นใหม่ โดยเราจะเป็นผู้ให้บริการการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยสูงอายุระยะพักฟื้น ด้วยทีมงานบริหารที่มีประสบการณ์กว่า15 ปี และเจ้าหน้าที่ที่บริการดูแลที่ผ่านการอบรม อย่างมืออาชีพ   ที่จะคอยบริการการดูแลแก่บุคคลอันเป็นที่รักยิ่งนั้น ด้วยความรัก ความอบอุ่น เปลียบเสมือนท่านได้อยู่บ้านของตนเอง ดังคำที่ทีมงานกู๊ดเนอร์สซิ่งโฮมได้ตั้งปณิธานว่า

         "เราจะทำหน้าที่แทนท่าน เพื่อ ความสุขของคนที่ท่านรัก"

 

   เกี่ยวกับเรา

 

   บริการของเรา

 

   ภาพกิจกรรมต่างๆ

 


 


  

ในปัจุบันด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟืน  ต้องการ การดูแลที่ดี ด้วยการเอาใจใส่ ปลอดภัยเรา "กู๊ดเนอร์สซิ่งโฮม" จึงขอเป็นอีกทางเลือกของท่าน 

 

บริการรับดูแล ผู้สูงอายุ ผู้สูงวัย  คนชรา  ผู้พิการผู้ป่วยพักฟื้นโดยให้การดูแลแบบองค์รวมที่ถูกสุขอนามัย สะอาด ปลอดภัย จึงทำให้ผู้มารับบริการดูแลสุขทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 

 

ศูนย์บริการดูแลจัดให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามประเพณีไทย

 
 
 
เมื่อต้องเขาสังคมผู้สูงอายุ เราจะรับมืออย่างไร!!!
                         ปัจจุบันประเทศไทยเรามีสัดส่วนของผู้สูงอายุสูงที่มาก และ กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากจำนวนประชากรของผู้สูงอายุในประเทศไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีผลมาจากความก้าวหน้าในด้านการแพทย์และสาธารณสุขจึงทำให้ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น ขณะที่อัตราการเกิดลดน้อยลงมาก  อีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศของเราจะเป็นสังคมผู้สูงวัยและสังคมผู้สูงอายุ  ซึ่งจะ มีประชากรของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 30 จากจำนวนประชากรทั้งหมด แต่ จากการสำรวจ ประชากรในประเทศมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพนั้นยังมีจำนวนน้อยมาก อีกทั้งการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง ถูกหลักอนามัย ก็ยังน้อยมาก
เราควรเรียนรู้และ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุป่วยพักฟื้น  ผู้สูงวัย
               เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ผู้สูงอายุทุกคนจำเป็นต้องเอาใจใส่ดูแลตนเองให้มากขึ้น และ อีกทั้งลูกหลานก็ต้องเอาใจใส่ในการดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดีด้วย ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ไม่ว่าตัวผู้สูงอายุหรือลูกหลานมักจะสนใจเฉพาะความเป็นอยู่ทั่วไปเช่น  ดูแลเพียงสุขภาพกายของผู้สูงอายุเท่านั้น โดยลืมในสวนที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุเป็นต้น ดังนั้น การดูแลผู้สูงอายุควรที่จะทำควบคู่กันทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตซึ่งจะทำให้ที่จะให้ผู้สูงอายุมีความสุขในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ทั้งทางร่างกายและจิตใจด้วย

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Copyright (c) 2006 by www good-nursinghome.com

กู๊ดเนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น เลขที่ 174/86-87 ซ.พระราม2ที่60 ถ.พระราม2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โทร.089-491-4473,089-479-0057,02-416-2595